Vilken hjälp kan man få på resan utomlands om något händer?

Vi reser mer och mer utomlands. Trots debatter om flygskatter och dess inverkan på klimatet fortsätter resandet med flyg att öka. Och en rekordvarm sommar, både i Sverige och Norge, kommer sannolikt inte att påverka reslusten när hösten tar sitt grepp om norden och dagsljuset så sakteliga byts ut mot mörker.

Resmålen är dock trendkänsliga. Resebarometern 2018 (Vagabond, 2018) visar att länder som Turkiet, USA och Portugal minskar i popularitet, medan Grekland, Frankrike och grannlandet Finland ökar i popularitet. Men även om vi inte nått en gräns där samvetet sätter stopp resandet och dess klimatpåverkan visar samma undersökning att en överväldigande majoritet reser försäkrade, endast 1% reser utan någon som helst försäkring.

Hur fungerar en reseförsäkring?

Det är alltid rekommenderat att resa med en reseförsäkring, antingen genom att man utnyttjar sin hemförsäkring, eller tecknar en extern reseförsäkring.

Att ha koll på vad sin försäkring täcker när man är ute och reser är inte alltid så lätt. Långa texter med villkor och svårtolkade regler hör till och gör det svårt att veta vad som egentligen gäller. Ett tips är att kontakta sitt försäkringsbolag och berätta om resmålet och resans innehåll för att få klarhet i hur väl den försäkring man har lämpar sig för just den resan. Vissa aktiviteter anses som extra riskfyllda och täcks till exempel inte om man inte tecknar en tilläggsförsäkring, sådana aktiviteter kan vara bergsklättring, dykning och andra sporter. Var också uppmärksam om du själv ska framföra fordon. Om du som förare inte har en giltig licens att framföra ett visst fordon enligt ett lands regler kan försäkringen sluta att gälla.

Kortfattat så fungerar en reseförsäkring likt ett skyddsnät. Den bär kostnader och står för uppkomna utgifter i samband med olyckor och missöden, men kom ihåg att en reseförsäkring inte förhindrar att något av dessa uppstår.

Vilken hjälp kan man få av svenska ambassaden?

En ambassad kan assistera svenska medborgare i utlandet, och i vissa fall även medborgare av andra länder bosatta i Sverige. Vanliga ärenden som du kan få hjälp med är till exempel:

Utfärdande av nytt pass, ett vanligt pass eller provisoriskt
Hjälp att kontakta anhöriga och försäkringsbolag vid olycka eller nödfall
Om du hamnar i klameri med rättvisan i landet du besöker kan ambassaden hjälpa till med en försvarsadvokat, tolk eller kontaktvägar till annan juridisk hjälp

Som utgår av punkterna ovan är ambassadens roll av administrativ karaktär. Det finns heller inte ambassader i alla länder, i till exempel Sydostasien har Sverige ambassader i Vietnam, Thailand, Indonesien, Malaysia och Singapore. I Brunei, Myanmar, Filippinerna, Laos och Kambodja har Sverige konsulat. Skillnaden mellan en ambassad och konsulat, är förutom skillnaden i storlek där ambassader ofta har mer personal, en ambassadör och ett större uppdrag, att ambassaden har en politisk uppgift i att representera regeringen. Konsulaten har i många fall en mer administrerande roll.

Källor:
http://www.vagabond.se/artiklar/nyheter/20180321/resebarometern-2018-stor-granskning-av-svenska-folkets-resvanor/

https://www.swedenabroad.se/sv/om-utlandet-f%C3%B6r-svenska-medborgare/thailand/

Etta! Var först med att kommentera

Lägg till en kommentar