Rädd för att flyga? Nya siffror för 2016 avslöjar riskerna

flygsakerhet

IATA, flygbolagens internationella medlemsorganisation, släppte i veckan en rapport som avhandlar flygsäkerheten för 2016. På det stora hela fortsätter flygsäkerheten att förbättras och risken att vara med om en allvarlig olycka i samband med en flygresa är fortsatt mycket låg.

Rapporten och statistiken har plockats upp både av nationella medier i Sverige och internationella mediehus där man framförallt lyft fram att både döda och antalet olyckor ökat. För någon som är orolig inför att flyga kan nyheterna verka olycksbådande. Men vad säger egentligen rapporten som IATA släppt?

Olycksfallen ökade från 0,32 olyckor per 1 miljon flygningar år 2015 till 0,39 olyckor per 1 miljon flygningar år 2016.

Det totala antalet döda ökade från 136 (2015) till 268 (2016).

De här två exemplen är de som det rapporterats om mest i media. Men blir det verkligen farligare att flyga?

För det första…
Det viktiga är inte vad som händer under ett specifikt år. Utvecklingen ska ses i trender över tid. Det är dock inte fel att påstå att, förra året omkom fler i flygolyckor än året innan, men det är ytterst missvisande att påstå att det blir farligare att flyga.

Jämfört med snittet de fem åren 2011 – 2015 har både antalet olyckor och omkomna minskat 2016.

För det andra…
Det ”krävs” cirka 3 miljoner flygningar för att en olycka ska ske om man utgår ifrån en frekvens på 0,39 olyckor per 1 miljon flygningar. Men alla olyckor har inte dödsfall….

Av alla olyckor var endast 4 stycken olyckor där passagerarplan var inblandade och någon omkom. Att man ska råka ut för en så pass allvarlig olycka att någon omkommer är alltså långt mindre än 0,39 på en miljon.

Skillnader mellan vart i världen man flyger

Latinamerika och Mellanöstern är de områden som har högst olycksfrekvens och kontinenterna på vår glob skiljer sig relativt mycket åt när det gäller flygsäkerhet.

Det är nästan tre gånger så stor risk att råka ut för en olycka där planet kraschar eller bli så pass skadat att det inte går att reparera i Latinamerika som i Europa. Jämför man Europa med Mellanöstern är det nästan fem gånger så säkert att flyga i Europa som i Mellanöstern.

Största lyftet stod Afrika för, som har förbättrat sin flygsäkerhet avsevärt från senaste mätningen 2015. Om detta är början på en positiv trend återstår dock att se. Afrika har historiskt sett ett högt snitt på olyckor och ligger i nivå med Mellanöstern och Latinamerika.

Att flyga är i jämförelse med andra aktiviteter mycket säkert

Risken att omkomma på jobbet, i en bil, som gångtrafikant, på en cykel eller i vatten är långt högre än vad den är i ett flygplan. Trots detta funderar vi inte så mycket på just vår säkerhet när vi sätter oss i bilen eller jobbar.

Med denna nyfunna vetskap kan du luta dig tillbaks och slappna av på din nästa flygning, och anlända utvilad till din destination!

Vill du läsa rapporten från IATA?

Länk finns här:
http://www.iata.org/pressroom/pr/Pages/2017-03-10-01.aspx

Etta! Var först med att kommentera

Lägg till en kommentar